Template design by cpa website design and free forum

10. kartografický den Olomouc

Odborný jubilejní seminář kartografický den bude tentokrát zaměřen na  kartografii a krizové řízení.


Krizové řízení je každodenní součástí běžného života, ačkoliv jeho hlavní význam se projevuje především při řešení mimořádných událostí. Jedná se o proces strategického plánování a řízení s řadou dílčích činností od monitorování potenciálních rizik a nebezpečí, jejich analýzy, až po návrh a realizaci preventivních opatření. S krizovým řízením souvisí krizový plán, krizová připravenost, krizový management a mnoho dalších pojmů. Na krizovém řízení, jehož hlavním cílem je zajištění bezpečnosti občanů a státu, se podílí řada organizačních složek státu. Zcela zásadní význam mají pro krizové řízení a všechny související aktivity kvalitní a dostupná prostorová data. Jejich správná analýza a interpretace jsou nutným předpokladem efektivního řešení krizových situací. Aktuálním tématem současné české společnosti je proto využívání prostorových dat v krizovém řízení a potenciál vzájemného propojení s dalšími aplikacemi.


Fotografie z kartografického dne

Tradiční setkání kartografů se letos uskuteční v pátek 26. 2. 2016 v čase od 9.30 do 14.00.

Registrace na seminář je dostupná ZDE.

Pogram semináře je k dispozici ZDE.

Účast na akci je bezplatná.


O kartografickém dni

Hlavním tématem všech kartografických dnů je moderní pojetí tematického mapování v geovědních oborech. Kartografický den v Olomouci se koná pod záštitou:

ICA

an image

Kartografické společnosti ČR

an image

Sekce kartografie a geoinformatiky České geografické společnosti (ČGS)

an image

České asociace pro geoinformace (ČAGI)

an image

Katedry geoinformatiky PřF UP v Olomouci

an image
Mediální partneři:an image
an image

an image“Žádná mapa není zbytečná, přinejhorším může sloužit jako odstrašující případ.”
Zpět nahoru

Kontakty
an image
KGI Olomouc
17. listopadu 50,
771 46 Olomouc

Email:
alena.vondrakova@upol.cz

Tel.:
+420 585 634 513

Fax:
+420 585 225 737