Template design by cpa website design and free forum

11. kartografický den Olomouc

Tradiční odborný kartografický seminář bude tentokrát zaměřen na  kartografii a ekonomii.


Ekonomie je vědní obor, který se zabývá především hospodárným využíváním zdrojů k uspokojování lidských potřeb. Existuje řada ekonomických směrů a mnoho různých definic. Všechna pojetí však mají společné to, že k efektivní práci jsou zapotřebí správná a aktuální data. Prostorový charakter těchto dat pak přímo vybízí k interdisciplinární spolupráci, ke geoinformatickému zpracování těchto dat a k jejich kartografické vizualizaci. Zásadní význam mají ekomomická data pro fungování státu, fungování různých společností i pro každodenní život občanů. A právě o významu propojení ekonomie, geoinformatiky a kartografie bude 11. kartografický den v Olomouci.


Tradiční setkání kartografů se uskuteční v pátek 24. 2. 2017 v čase od 9.30 do 14.00 v Aule Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Registrace na seminář je dostupná ZDE.

Pogram semináře je k dispozici ZDE.

Účast na akci je bezplatná.


O kartografickém dni

Hlavním tématem všech kartografických dnů je moderní pojetí tematického mapování v geovědních oborech. Kartografický den v Olomouci se koná pod záštitou:

České kartografické společnosti

an image

Sekce kartografie a geoinformatiky České geografické společnosti (ČGS)

an image

České asociace pro geoinformace (ČAGI)

an image

Katedry geoinformatiky PřF UP v Olomouci

an image
Mediální partneři:an image
an image

an image

an image

an image

“Žádná mapa není zbytečná, přinejhorším může sloužit jako odstrašující příklad.”
Zpět nahoru

Kontakty
an image
Katedra geoinformatiky UP
17. listopadu 50,
771 46 Olomouc

Email:
alena.vondrakova@upol.cz

Tel.:
+420 585 634 517