17. KARTOGRAFICKÝ DEN
OLOMOUC

KARTOGRAFIE & ZPRAVODAJSTVÍ
PÁTEK 24. 2. 2023 

V pátek 24. února 2023 se v Olomouci uskuteční v pořadí již 17. kartografický den, tradiční jednodenní seminář, který propojuje odborníky na různá témata s komunitou kartografů. Tématem letošního ročníku je Kartografie a zpravodajství.

Zpravodajství je jedna ze základních novinářských činností nebo činností zpravodajských služeb. Zpravodajství je definováno jako „organizované informování popisující děje, který jedinec nebo skupina lidí předává jiným lidem, přičemž daný jev se stal nebo nestal, popřípadě stane nebo nestane; jde zpravidla o zpravování veřejnosti o aktuálních událostech“. Zpravodajství může být politické, vojenské, sportovní, kulturní i jiné.

Účast přislíbili:

 • Vladimír Pískala, redaktor České televize, Redakce vědy,
 • Vladimír Kovařík, docent Univerzity obrany, v letech 2005-08 geograf Mezinárodního štábu EU v Bruselu, v roce 2009 náčelník geografického oddělení velitelství KFOR v Prištině,
 • Jan Marša, plukovník Generálního štábu AČR a ředitel VGHMÚř, v letech 2006-07 velitel 1. kontingentu AČR v silách MNF-I (Basra, Irák)
 • další doposud nepotvrzené přednášející nechceme prozatím oznamovat.

Těšit se můžete na řadu zajímavých informací: Jaké mapy zpravodajci používají? Jsou něčím odlišné od běžných map? Kdo zpravodajcům mapy připravuje? Jak rychle jim mapy dodávají? Seznamují se s terénem/situací z map? Jak s mapami pracují? Dokreslují si do map něco? A archivují je? Jaké mapy by si zpravodajci přáli?

Program 2023

 • Poskytování zpravodajského přehledu o prostředí prostřednictvím webových map a mapových aplikací
  plukovník gšt. Ing. Jan Marša, Ph.D.

  Příspěvek představuje způsoby zpracování, správy a poskytování vojenských informací o území ve
  prospěch zpravodajského zabezpečení Armády České republiky pro podporu rozhodovacího procesu
  velitelů a štábů při jejich úsilí o pochopení hrozeb, záměrů protivníka, poznání prostoru operace a
  navrhování řešení v předpokládaných druzích bojové činnosti. Jde o velmi dynamický proces. Vysoké
  nároky na věrohodnost, komplexnost a zejména aktuálnost takových informací nesplňují standardní
  mapy připravované s předstihem. Proto jsou představeny geografické webové služby (GWS) jako
  prostředek pro poskytování celkového přehledu o prostředí, obecné požadavky na ně kladené a
  v armádní praxi užívaná aplikace ESRI Portal for ArcGIS (včetně definice základních pojmů a principů
  zabezpečení dostupnosti jednotlivých požadovaných výstupů). Z pochopitelných důvodů je věnována
  pozornost i problematice ochrany utajovaných informací. Závěrem jsou naznačeny principy tvorby
  webových map i webových mapových aplikací a jsou prezentovány konkrétní příklady jejich využití
  pro potřeby zpravodajství.

  Vojenský geograf, nar. 1975, vystudoval brněnskou Vojenskou akademii (Univerzitu obrany) – 1996 Bc., 2000 Ing., 2005 Ph.D. V roce 2005 absolvoval Advance Geodetic Course v Defense Geospatial Intelligence School ve Fort Belvoir, Virginia, USA. V roce 2016 dokončil kurz generálního štábu. V létech 1996 – 2008 pracoval ve Vojenském topografickém ústavu v Dobrušce, resp. ve Vojenském geografickém a hydrometeorologickém úřadu. Od prosince 2006 do dubna 2007 velel kontingentu Armády České republiky v irácké Basře. V létech 2008 až 2011 pracoval v mezinárodním štábu Vrchního velitelství spojeneckých sil v Evropě (SHAPE) v Belgii, poté na odboru vojskového průzkumu a elektronického boje Ministerstva obrany. Od 1. srpna 2014 do konce roku 2020 byl ředitelem Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu. V první polovině roku 2021 působil na velitelství operace EUNAVFOR MED IRINI v Římě. V současnosti je vedoucím oddělení GEOMETOC Sekce zpravodajského zabezpečení Armády České republiky MO – náčelníkem geografické služby MO. V rámci odborné profese se věnoval zejména geodézii, správě a distribuci vojenských informací o území a aplikovanému výzkumu a vývoji například v oblasti GNSS.

 • Specifika tvorby kartografických produktů (nejen) pro zpravodajce na politicko-strategické úrovni
  doc. Ing. Vladimír Kovařík, MSc. Ph.D. (Univerzita obrany v Brně)

  Mapy jsou jedním z důležitých podkladů pro prezentaci informací a následné rozhodování ve zpravodajství. Nejsou však jediným a možná ani ne tím nejdůležitějším podkladem. Příspěvek poodhalí metody, zvláštnosti a problémy tvorby kartografických a dalších produktů pro zpravodajce a další uživatele na strategickém stupni rozhodování.

  V. Kovařík vystudoval geodézii a kartografii na Vojenské akademii v Brně a geoinformatiku v Royal School of Military Survey v Hermitage ve Velké Británii. Pracoval v Družicovém středisku EU (EUSC) ve Španělsku a ve Vojenském štábu EU (EUMS) v Belgii, působil v misi KFOR v Kosovu. Dlouhodobě se věnuje dálkovému průzkumu Země a využití družicových obrazových dat v oblasti obrany a bezpečnosti. Po čtyřiceti letech v uniformě ukončil kariéru vojáka z povolání a nyní pracuje jako docent na katedře vojenské geografie a meteorologie na Univerzitě obrany v Brně.


Pod záštitou

Mediální partneři