15. kartografický den Olomouc (2021)

V pořadí 15. KDO se uskutečnil v online podobě 26. 2. 2021.

Materiály a záznamy

Part1: Úvodní slovo a Kartografie a technologie: úvodní komentář (V. Voženílek)

video (YouTube)    prezentace (pdf)    

 


 

Part2: Kartografie ve znamení webu a cloudu (Mgr. Petr Přidal, Ph.D. / MapTiler)

video (YouTube)  

 


 

Part3: Prostor a virtuální realita (Vojtěch Buday / Tasty Air s.r.o.) 

video (YouTube) PREZENTACE (PDF)    

 


 

Part4: Nová generace aplikací Zeměměřického úřadu na nové technologii (Mgr. Tomáš Němeček a Mgr. Antonín Bačo / Zeměměřický úřad)

video (YouTube) Geoprohlížeč Archiv Analýzy výškopisu

 


 

Part5: Kartografie a DPZ: geografické zabezpečení vojenských misí (RNDr. Luboš Bělka, Ph.D. a Ing. Vladimír Kotlář / Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad)

video (YouTube)

 


 

Part6: Třetí rozměr Katedry geoinformatiky v Olomouci (RNDr. Jan Brus, Ph.D. a Mgr. Radek Barvíř / Univerzita Palackého v Olomouci)

video (YouTube)

 


 

Part7: Diskuse

video (YouTube)


 

Soutěž ZÚ – výherci: Ondřej Biemann, Tomáš Vaníček, Michal Plánka, Martin Hubáček a Andrea Špicarová. Výhercům gratulujeme a soutěžícím děkujeme za účast.

 


 

Soutěž KGI o knihu Webová kartografie – výherci: Adriana Brezničanová, Jiří Šůla, Tomáš Vaníček

 


 

Prostředí GatherTown

Program 2021 (online)

 • 9:30-9:45
  Registrace
 • 9:45–10:00
  Zahájení
 • 10:00–10:10
  Kartografie a technologie: úvodní komentář (Vít Voženílek, Univerzita Palackého v Olomouci)
 • 10:10–10:40
  Kartografie ve znamení webu a cloudu (Mgr. Petr Přidal, Ph.D. / MapTiler)

  Jak se zrodil MapTiler, softwarové řešení pro tvorbu digitálních map z rastrových obrazů a geodat? Jakou budoucnost má před sebou MapTiler Desktop, software pro převod vašich dat do map s rychlým zvětšením? V čem je výhoda načítání libovolných obrázků nebo geodat, sestavování dlaždicových map a jejich nahrání do MapTiler Cloud nebo MapTiler Server?

  P. Přidal získal magisterský titul na brněnské Masarykově univerzitě v oboru počítačových věd a titul Ph.D. v oboru kartografie a geodézie na ČVUT Praha. Je konzultantem, výzkumníkem, programátorem a podnikatelem. V posledních letech se účastnil několika mezinárodních výzkumných projektů a vyvíjel populární software.

 • 10:40–11:10
  Prostor a virtuální realita (Vojtěch Buday / Tasty Air s.r.o.)

  Ztvárnění prostoru se stalo základním stavebním kamenem všech aplikací vyvíjených pro virtuální realitu. Snaha zachytit minulý, současný nebo i budoucí stav prostředí se neobejde bez nutného zaměření dat, přípravy pokladů a konzultací.  Kvalitní  podklady však díky současným technologiím umožňují vytvářet velmi detailní virtuální světy, které mohou uživatele přenést v čase. Lze se tak například projít okolím projít po olomouckém Svatováclavském návrší ve 12. století a sledovat, jak se okolí dnešní katedrály v čase dramaticky měnilo.

  V. Buday by se dnes dal považovat za veterána herního průmyslu. Jeho první zářez byla hra Brány Skeldalu z roku 2002, kde působil jako animátor a grafik. Dodnes má na kontě spolupráci na více než 10 velkých herních titulů, např. českou Operation Flashpoint, ARMA, Overkill 3, nebo chystaný a očekávaný artový titul All These Worlds. Po 17 letech v herním průmyslu se rozhodl založit vlastní společnost, zužitkovat dosavadní zkušenosti z vývoje her a toto všechno přenést do nového světa virtuální a rozšířené reality. Společně se svým týmem vyvíjí aplikace na míru, kde například přenášejí skutečnou krajinu a objekty do virtuální reality.

 • 11:10–11:30
  Nová generace aplikací Zeměměřického úřadu na nové technologii (Mgr. Tomáš Němeček a Mgr. Antonín Bačo / Zeměměřický úřad)

  Na konci léta roku 2020 byly spuštěny nové responzivní aplikace Geoprohlížeč, Archiv a Analýzy výškopisu, které sjednocují staré aplikace z pohledu uživatelského prostředí i použité technologie. Vývoj aplikací nebyl ukončen, stále jsou doplňovány nové funkce a opravy na základě zpětné vazby od uživatelů.

  T. Němeček vystudoval geografii na TU Liberec a UJEP Ústí n. L., v současnosti pracuje jako výzkumný a vývojový pracovník na odboru Správy a rozvoje informačního systému zeměměřictví. Věnuje se hlavně programování webových mapových aplikací a také správě a přípravě dat a služeb.

  T. Bačo vystudoval PřF UK Praha a nyní pracuje jako referent zeměměřictví a KN na odboru Správy a rozvoje informačního systému zeměměřictví. Věnuje se správě databáze, programování webových aplikací a analýzám dat.

 • 11:30–12:00
  Přestávka
 • 12:00–12:30
  Kartografie a DPZ: geografické zabezpečení vojenských misí (RNDr. Luboš Bělka, Ph.D. a Ing. Vladimír Kotlář / Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad))

  Vojenští geografové zpracovávají základní geografické podklady z území mimo Českou republiku. Na podkladě satelitních snímků velmi vysokého rozlišení připravují vektorové databáze topografických objektů a následně je používají při tvorbě topografických map měřítka 1 : 50 000 podle standardizačních zásad. Tyto mapy českých vojenských geografů slouží jako základní lokalizační podklad při vojenských misích Severoatlantické aliance.

  L. Bělka vystudoval učitelství matematiky a geografie na UP Olomouc a získal doktorát z geoinformatiky a kartografie na UK Praha pod vedením prof. Voženílka. Od roku 2001 pracuje v Dobrušce, nejprve jako fotogrammetr a od roku 2004 jako výzkumný a vývojový pracovník. Od roku 2018 je ředitelem odboru aplikovaného rozvoje.

  V. Kotlář vystudoval Vojenskou akademii v Brně (dnešní Univerzita obrany) a pracoval na různých vojenských pozicích se zaměřením na elektrotechniku a později geografii. Po skončení vojenské kariéry pracuje v Dobrušce jako výzkumný a vývojový pracovník na odboru aplikovaného rozvoje.

 • 12:30–13:00
  Třetí rozměr Katedry geoinformatiky v Olomouci (RNDr. Jan Brus, Ph.D. a Mgr. Radek Barvíř / Univerzita Palackého v Olomouci)

  Zobrazovat realitu v prostoru a čase je odvěkým předmětem kartografie. Zatímco v minulých desetiletích byla práce s třetí dimenzí limitována omezeními výpočetní techniky, 21. století přináší více příležitostí, než jsme schopni realizovat. Ve své přednášce autoři poodhalí možnosti i úskalí práce s 3D technologiemi na katedře geoinformatiky v Olomouci. Multimediální tyflomapy otevírají pohled na okolní svět nevidomým už několik let. Nejnovější trendy v tyflokartografii popisuje i právě vydaná kniha, ve které najdete mnohem více než jen nové možnosti technologie TouchIt3D. Přednášející se dotknou i světa 3D tisku, kde barevnost modelů a jejich interaktivita hrají prim. Prostřednictvím virtuální reality nahlédnou do horolezeckých terénů a zmíní vznik 3D dat – od dnes už zaniklých středověkých staveb až po kapesní LIDAR. Zkrátka těšit se můžete na představení 3D technologií, které posunují kartografii novým směrem.

  J. Brus se jako odborný asistent dlouhodobě zabývá integrací nových technologií do výzkumu i výuky. Již od roku 2014, kdy byla na katedru pořízena první 3D tiskárna, se aktivně věnuje problematice 3D tisku. Stál u zrodu 3D laboratoře Katedry geoinformatiky (3DGLORY). Byl součástí řady projektů a aktivit využívající 3D technologie. Je hlavní autorem vyvinuté technologie TouchIt3D. 

  R. Barvíř je doktorandem a již od své bakalářské práce zkoumá možnosti výroby 3D modelů reliéfu a povrchu na nízkonákladových 3D tiskárnách. V magisterském studiu na tuto problematiku navázal tvorbou interaktivních hmatových map TouchIt3D. Nyní se věnuje zejména hodnocení grafické náplně map, ale i přesto neodolá zapojit se do nových výzev, které svět 3D modelování a 3D tisku nabízí.

 • 13:00–14:00
  Diskuze a zakončení semináře

  moderuje Vít Voženílek

 • 14:00
  Závěr