9. kartografický den Olomouc (2015)

10:00–10.30
Zahájení
Vít Voženílek

10.30–11.00
Reálné přínosy 3D technologií v odborné praxi i běžném životě
Jan Homola, šéfredaktor 3D-tisk.cz

11.00–11.30
Vytiskne, či nevytiskne se, aneb úskalí formátů k 3D tisku
Marek Žehra, vedoucí laboratoře 3D tisku Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze

11.30–12.00
Přestávka

12.00–12.30
3D tisk jako nástroj tvorby hmatových map
Veronika Růžičková a Alena Vondráková

12.30–13.00
Reálné 3D tematické mapy
Jan Brus a Radek Barvíř

13.00–14.00
Diskuze a zakončení semináře