6. kartografický den Olomouc (24. 2. 2012)

Při sestavení mapy (nebo atlasu) spolu nezbytně spolupracují obvykle tři instituce, někdy pouze tři pracovníci: odborník daného tématu, tematický kartograf a technický pracovník pro výrobu mapy. Pořadí není náhodné. Odpovídá důležitosti a odpovědnosti za obsahové, geovizualizační a technologické zpracování mapy.

Šestý ročník kartografického dne se zabýval představám, požadavkům a spolupráci prvních dvou specializací, tj. fází tvorby mapy, která předchází vlastní výrobě map.

 

Prof. RNDr. Mária KOZOVÁ, CSc., RNDr. Eva PAUDITŠOVÁ – Současné směry výzkumu krajiny a jeho výzvy pro tvorbu tematických map (prezentace ke stažení zde)

Prof. RNDr. Taťána HRNČIAROVÁ, CSc. – Atlas krajiny Slovenské republiky (prezentace ke stažení zde)

RNDr. Peter MACKOVČIN, Ph.D., RNDr. Ladislav PLÁNKA, CSC., RNDr. Petr KUBÍČEK, CSc. – Atlas krajiny České republiky (prezentace ke stažení zde)

Ing. Lenka HÁJKOVÁ, Mgr. Aleš VÁVRA, RNDr. Alena VONDRÁKOVÁ – Atlas fenologických poměrů Česka (prezentace ke stažení zde)