3. kartografický den Olomouc (27. 2. 2009)

Témata příspěvků byla směrována do oblasti územního plánování. Nejdříve hovořili odborníci z praxe, z územního plánování, pak následovala problematika kartografického zpracování dat z územního plánování a diskuse. Pozornost byla věnována především využívání kartografických metod pro prezentaci prostorových jevů v územním plánování.
K nejzajímavějším částem akce patřila rozsáhlá diskuse, a to jak po jednotlivých příspěvcích, tak i všeobecná diskuse k hlavnímu tématu na závěr celé akce.

Na 3. KDO byly diskuse vedeny o:

  • nehomogenní geografické kvalitě dat,
  • nehomogenní přesnosti sdělení,
  • nejistotách a přesnosti informací,
  • proveditelnosti přechodu na GIS v územním plánování,
  • kartografických vyjadřovacích prostředcích, metodách vhodných či méně vhodných pro zpracování dat územního plánování,
  • budoucnosti v územním plánování.

Diskuse byla tak obsáhlá, že musela být, bohužel, časově zkrácená.

Počet účastníkù svědčí o velkém zájmu odborníků o řešení speciálních problémů na rozhraní speciálního geovědního oboru (územního plánování) na jedné straně a kartografie (tematické kartografie, GIS) na straně druhé.

Je třeba poděkovat organizátorům, a to všem členům Katedry geoinformatiky PřF UP Olomouc a též velmi aktivním studentům oboru geoinformatiky za organizačně téměř bezchybnou akci. Organizátoři věří, že se akce líbila a že přinesla nová diskusní témata. Doufají, že i 4. kartografický den v Olomouci (26. 2. 2010) bude stejně podnětný jako ročník předcházející.

 

Ervín SEVERA – Územní plán vydaný formou opatření obecné povahy (prezentace ke stažení zde)

Karel MAIER – GIS a územní plánování (prezentace ke stažení zde)

Jiøí HIESS – Realita využívání GIS v plánovací praxi: poučení ze seminářů ÚP-GIS 1997-2008 (prezentace ke stažení zde)

Zuzana ŠŤÁVOVÁ, Jaroslav BURIAN – (Ne)provázanost kartografie a územně plánovací dokumentace (prezentace ke stažení zde)

Vít VOŽENÍLEK, Jaroslav BURIAN – Atlasové pojetí územního plánování (prezentace ke stažení zde)