2. kartografický den Olomouc (28. 2. 2008)

Témata příspěvků byla směřována do oblasti demografie a kartografie. Nejdříve hovořili odborníci z demografie, pak následovala problematika kartografického zpracování demografických dat a diskuse. Pozornost byla věnována především využívání kartografických metod pro prezentaci prostorových jevů v demografii.

K nejzajímavějším částem akce patřila rozsáhlá diskuse, a to jak po jednotlivých příspěvcích, tak i všeobecná diskuse k hlavnímu tématu na závěr celé akce.

Na 2. KDO byly diskuse vedeny o nadcházejícím a již připravovaném sčítání lidu v ČR a především o kartografických vyjadřovacích prostředcích, metodách vhodný či méně vhodných pro zpracování demografických dat. Diskuse byla tak obsáhlá, že musela být, bohužel, časově zkrácená.

Počet účastníků svědčí o velkém zájmu odborníkù o řešení speciálních problémů na rozhraní speciálního geovědního oboru (demografie) na jedné straně a kartografie (tematické kartografie, GIS) na straně druhé.

Je třeba poděkovat organizátorům, a to včem členům Katedry geoinformatiky PřF UP Olomouc a též velmi aktivním studentům oboru geoinformatiky za organizační téměř bezchybnou akci. Organizátoři věří, že se akce líbila a že přinesla nová diskusní témata. Doufají, že i 3. kartografický den v Olomouci (27. 2. 2009) bude stejně podnětný jako ročník předcházející.

 

Magdalena POPPOVÁ, Zdeňka UDRŽALOVÁ – Využití kartografických metod v přípravě, provedení a prezentaci sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 (prezentace ke stažení zde)

Jaroslav KRAUS – Možnosti analýzy prostorových dat v demografii (prezentace ke stažení zde)

Dagmar KUSENDOVÁ – Kartografická prezentácia údajov o obyvateľstve tradičné a nové spôsoby prezentácie (prezentace ke stažení zde)

Peter PODOLÁK – Kartografická prezentácia prostorového pohybu obyvateľstva (prezentace ke stažení zde)

Vít VOŽENÍLEK, Jaromír KAŇOK, Pavel TUČEK – Detekce, prokazatelnost a vizualizace extrémů demografických dat ve statistických souborech (prezentace ke stažení zde)