10. kartografický den Olomouc (26. 2. 2016)

Krizové řízení je každodenní součástí běžného života, ačkoliv jeho hlavní význam se projevuje především při řešení mimořádných událostí. Jedná se o proces strategického plánování a řízení s řadou dílčích činností od monitorování potenciálních rizik a nebezpečí, jejich analýzy, až po návrh a realizaci preventivních opatření. S krizovým řízením souvisí krizový plán, krizová připravenost, krizový management a mnoho dalších pojmů. Na krizovém řízení, jehož hlavním cílem je zajištění bezpečnosti občanů a státu, se podílí řada organizačních složek státu. Zcela zásadní význam mají pro krizové řízení a všechny související aktivity kvalitní a dostupná prostorová data. Jejich správná analýza a interpretace jsou nutným předpokladem efektivního řešení krizových situací. Aktuálním tématem současné české společnosti je proto využívání prostorových dat v krizovém řízení a potenciál vzájemného propojení s dalšími aplikacemi.

10:00–10.15
Zahájení

10.15–10.45
Krizové řízení v ČR
Jana Holczerová, Ministerstvo vnitra České republiky

10.45–11.15
Geografická podpora činnosti PČR při vybraných krizových situacích
Petr Kubíček, Zdeněk Stachoň, Lukáš Herman, Jan Russnák a Radim Štampach, Masarykova univerzita

11.15–11.45
Základní mapa HZS ČR a její využití v různých aplikacích
Jan Petr, HZS Libereckého kraje

11.45–12.15
Přestávka

12.15–12.45
Návrh obecně využitelné znakové sady pro Integrovaný záchranný systém
Zdeněk Stachoň, Jan Russnák, Lukáš Herman a Petr Kubíček, Masarykova univerzita

12.45–13.15
Vývoj adaptivní webové aplikace pro podporu rozhodování IZS
Rostislav Nétek, Univerzita Palackého v Olomouci, Josef Koláček, HZS Olomouckého kraje

13.15–14.00
Diskuze a zakončení semináře

Leták