Template design by cpa website design and free forum

3. Kartografický den Olomouc 27. 2. 2009


Prezentace


Témata příspěvků byla směrována do oblasti územního plánování. Nejdříve hovořili odborníci z praxe, z územního plánování, pak následovala problematika kartografického zpracování dat z územního plánování a diskuse. Pozornost byla věnována především využívání kartografických metod pro prezentaci prostorových jevů v územním plánování.
K nejzajímavějším částem akce patřila rozsáhlá diskuse, a to jak po jednotlivých příspěvcích, tak i všeobecná diskuse k hlavnímu tématu na závěr celé akce.

Na 3. KDO byly diskuse vedeny o:

 • nehomogenní geografické kvalitě dat,
 • nehomogenní přesnosti sdělení,
 • nejistotách a přesnosti informací,
 • proveditelnosti přechodu na GIS v územním plánování,
 • kartografických vyjadřovacích prostředcích, metodách vhodných či méně vhodných pro zpracování dat územního plánování,
 • budoucnosti v územním plánování.


Diskuse byla tak obsáhlá, že musela být, bohužel, časovì zkrácená.

Počet účastníkù svědčí o velkém zájmu odborníků o řešení speciálních problémů na rozhraní speciálního geovědního oboru (územního plánování) na jedné straně a kartografie (tematické kartografie, GIS) na straně druhé.

Je třeba poděkovat organizátorům, a to všem členům Katedry geoinformatiky PřF UP Olomouc a též velmi aktivním studentům oboru geoinformatiky za organizačně téměř bezchybnou akci. Organizátoři věří, že se akce líbila a že přinesla nová diskusní témata. Doufají, že i 4. kartografický den v Olomouci (26. 2. 2010) bude stejně podnětný jako ročník předcházející.


Prezentace

Ervín SEVERA - Územní plán vydaný formou opatření obecné povahy
  prezentace ke stažení zde
Karel MAIER - GIS a územní plánování
  prezentace ke stažení zde
Jiøí HIESS - Realita využívání GIS v plánovací praxi: poučení ze seminářů ÚP-GIS 1997-2008
  prezentace ke stažení zde
Zuzana ŠŤÁVOVÁ, Jaroslav BURIAN - (Ne)provázanost kartografie a územně plánovací dokumentace
  prezentace ke stažení zde
Vít VOŽENÍLEK, Jaroslav BURIAN - Atlasové pojetí územního plánování
  prezentace ke stažení zde


Zpět nahoru