Template design by cpa website design and free forum

6. Kartografický den Olomouc 24. 2. 2012

Při sestavení mapy (nebo atlasu) spolu nezbytně spolupracují obvykle tři instituce, někdy pouze tři pracovníci: odborník daného tématu, tematický kartograf a technický pracovník pro výrobu mapy. Pořadí není náhodné. Odpovídá důležitosti a odpovědnosti za obsahové, geovizualizační a technologické zpracování mapy.

Šestý ročník kartografického dne se zabýval představám, požadavkům a spolupráci prvních dvou specializací, tj. fází tvorby mapy, která předchází vlastní výrobě map.


Prezentace

  Prof. RNDr. Mária KOZOVÁ, CSc., RNDr. Eva PAUDITŠOVÁ - Současné směry výzkumu krajiny a jeho výzvy pro tvorbu tematických map
   prezentace ke stažení zde
  Prof. RNDr. Taťána HRNČIAROVÁ, CSc. - Atlas krajiny Slovenské republiky
   prezentace ke stažení zde
  RNDr. Peter MACKOVČIN, Ph.D., RNDr. Ladislav PLÁNKA, CSC., RNDr. Petr KUBÍČEK, CSc. - Atlas krajiny České republiky
   prezentace ke stažení zde
  Ing. Lenka HÁJKOVÁ, Mgr. Aleš VÁVRA, RNDr. Alena VONDRÁKOVÁ - Atlas fenologických poměrů Česka
   prezentace ke stažení zde


Zpět nahoru