Template design by cpa website design and free forum

2. Kartografický den Olomouc 28. 2. 2008


Prezentace


Témata příspěvků byla směřována do oblasti demografie a kartografie. Nejdříve hovořili odborníci z demografie, pak následovala problematika kartografického zpracování demografických dat a diskuse. Pozornost byla věnována především využívání kartografických metod pro prezentaci prostorových jevů v demografii.

K nejzajímavějším částem akce patřila rozsáhlá diskuse, a to jak po jednotlivých příspěvcích, tak i všeobecná diskuse k hlavnímu tématu na závěr celé akce.

Na 2. KDO byly diskuse vedeny o nadcházejícím a již připravovaném sčítání lidu v ČR a především o kartografických vyjadřovacích prostředcích, metodách vhodný či méně vhodných pro zpracování demografických dat. Diskuse byla tak obsáhlá, že musela být, bohužel, časově zkrácená.

Počet účastníků svědčí o velkém zájmu odborníkù o řešení speciálních problémů na rozhraní speciálního geovědního oboru (demografie) na jedné straně a kartografie (tematické kartografie, GIS) na straně druhé.

Je třeba poděkovat organizátorům, a to včem členům Katedry geoinformatiky PřF UP Olomouc a též velmi aktivním studentům oboru geoinformatiky za organizační téměř bezchybnou akci. Organizátoři věří, že se akce líbila a že přinesla nová diskusní témata. Doufají, že i 3. kartografický den v Olomouci (27. 2. 2009) bude stejně podnětný jako ročník předcházející.


Prezentace

Magdalena POPPOVÁ, Zdeňka UDRŽALOVÁ - Využití kartografických metod v přípravě, provedení a prezentaci sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
    prezentace ke stažení zde
Jaroslav KRAUS - Možnosti analýzy prostorových dat v demografii
    prezentace ke stažení zde
Dagmar KUSENDOVÁ - Kartografická prezentácia údajov o obyvateľstve tradičné a nové spôsoby prezentácie
    prezentace ke stažení zde
Peter PODOLÁK - Kartografická prezentácia prostorového pohybu obyvateľstva
    prezentace ke stažení zde
Vít VOŽENÍLEK, Jaromír KAŇOK, Pavel TUČEK - Detekce, prokazatelnost a vizualizace extrémů demografických dat ve statistických souborech
    prezentace ke stažení zde
Zpět nahoru